Zastoupení firem

Jsme připraveni na nejrůznější požadavky a nároky, které přináší váš obchod.

Variabilita

Uskladnění zboží nestandardních rozměrů.
Překládky kamionů.
A následně jsme schopni zajistit rozvoz zboží do Vámi určené lokality.
Další služby dle dohody.

Firma BUBENEČSKÁ SPRÁVCOVSKÁ a.s.